Reciclatge de residus a Manresa | Containers i Reciclatges Tort | Gestió de residus a Manresa | Containers i Reciclatges Tort

Reciclatge de residus a Manresa | Recollida de paper i cartró

A Containers i Reciclatges Tort recollim paper i cartró, ho emmagatzemem i processem per deixar-ho llest per al moment del reciclatge

Desde Container i Reciclatges Tort realitzem un procés de reciclatge de residus a Manresa que inclou:

  • Paper-cartró
  • Fustes
  • Bateries
  • Ferralles

Així mateix, també realitzem processos de destrucció i gestió de documentació i prestem un servei d'assessoria tècnica.

Reciclatge de residus a Manresa
reciclatge de residus
recollida de paper Manresa
containers i reciclatges Tort