Gestió de residus a Manresa | Containers i Reciclatges Tort | Gestió de residus a Manresa | Containers i Reciclatges Tort

Gestió de residus a Manresa | Recuperació i reciclatges de residus

Containers i Reciclatges Tort té una infraestructura adequada per respondre a les necessitats de recollida, recuperació i reciclatge de residus dels clients

gestió de residus a Manresa

Les activitats industrials generen una sèrie de residus que necessiten ser tractats: transport, compactació, emmagatzematge, reciclatge... Per a això, Containers i Reciclatges Tort, empresa especialitzada en la gestió de residus a Manresa, té tota la infraestructura necessària perquè aquest procés s'efectuï de la manera correcta. En aquest sentit, l'empresa té l'autorització de l'Agència de Residus de la Generalitat de Catalunya amb número I-211.96 i l'autorització com a transportista número T-663.

En aquest sentit, l'empresa té una flota de vehicles industrials de diferent tonatge i contenidors amb una capacitat des d'1 metre quadrat fins a 30 metres quadrats. També, disposa de servei de polp, premses i trituradores de paper, així com compactadores de residus voluminosos. A més a més, Containers i Reciclatges Tort, com a empresa especialitzada en la gestió de residus a Manresa té un departament administratiu per oferir assessorament tècnic i un servei de legalització i tramitació de documentació per l'Agència de Residus.

El creixent compromís amb el Medi ambient fa que desde les institucions públiques i privades es fomentin accions per a la seva protecció. Containers i Reciclatges Tort duu a terme una gestió de residus a Manresa que consisteix en la recollida, recuperació i reciclatge de residus mitjançant el desenvolupament integral de projectes que posen a l'abast dels clients les fórmules més adequades per resoldre les seves necessitats.

Containers i Reciclatges Tort Manresa
gestió de residus a Manresa